Albümin

Albümin nedir?

Suda ve seyreltik tuz solüsyonlarında çözülebilen ve sıcaklıkla koagüle olan proteinlerden biri. Albüminler hayvanlar ve bitkilerde bulunmakta ve değişik isimlerle anılmaktadır. Serum albümini kan serumunda, laktalbümin sütte, ovalbümin yumurta akında, legümelin mercimekte, leukosin buğdayda, faseolin fasülyede, bir hormon olan insülin ise pankreas salgısında bulunan albüminlerdir. Risin (Kastor fasulyesi), krotin, fasin, abrin gibi bazı bitki albüminleri kuvvetli toksiktir. Toksik albüminler ısıl işlemle inaktif hale getirilebilmektedir.

Albümin teriminin İngilizce karşılığı: “Albumin”

Albümin ne demektir, Albümin hakkında bilgi, Albümin ne anlama gelir, Albümin sözlük anlamı nedir?

Ne hissettiğini belirt

Heyecan
0
Mutluluk
0
Hayranlık
0
Emin değilim
0
Aptalca
0

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlemi Tamamlayın − 4 = 5