Biyoanaliz Görünür Geri Kazanımı

Biyoanaliz Görünür Geri Kazanımı nedir?

BEQ seviyesinin, kör için düzeltilmiş TCDD veya PCB 126 kalibrasyon eğrisinden hesaplanması ve daha sonra doğrulama metodu ile tespit edilen TEQ seviyesine bölünmesi işlemi. Bunlar, ekstraksiyon ve ekstrakttan istenmeyen bileşiklerin arındırılması (clean-up) aşamalarında meydana gelebilecek PCDD/PCDF’ler ve dioksinbenzeri bileşiklerin kaybı, analitik yanıtı artıran veya düşüren ekstrakte edilmiş istenmeyen bileşikler (agonistik ve antagonistik etkiler), kalibrasyon eğrisine uygunluk kalitesi ya da TEF ve REP değerleri arasındaki farklılıklar gibi faktörleri düzeltmeyi amaçlar. Biyoanaliz görünür geri kazanımı, maksimum limit veya müdahale seviyesi civarında temsili türdeş bileşen dağılımına sahip uygun referans numunelerden hesaplanır.

Biyoanaliz Görünür Geri Kazanımı teriminin İngilizce karşılığı: “Bioanalysis recovery”

Biyoanaliz Görünür Geri Kazanımı ne demektir, Biyoanaliz Görünür Geri Kazanımı hakkında bilgi, Biyoanaliz Görünür Geri Kazanımı ne anlama gelir, Biyoanaliz Görünür Geri Kazanımı sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir