Ems – En Muhtemel Sayı

Ems – En Muhtemel Sayı nedir?

Sayımı hedeflenen mikroorganizma sayısı standart koloni sayım tekniği ile sayılamayacak kadar az olduğunda ya da mikroorganizmanın koloni oluşturması kısıtlı olan özel durumlarda veya koliform analizinde olduğu gibi sayım için gaz oluşumunun incelenmesi gibi durumlarda başvurulan genel olarak ardışık üç seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelişme olanları pozitif olarak değerlendirmek ve istatistik yöntemlerle elde edilmiş tablolardan yararlanılarak örnekteki mikroorganizma sayısını hesaplama yöntemi. Bu yöntemle yapılan analiz sonucunda mikroorganizma sayısı EMS olarak verilir. EMS yöntemi tüp dilüsyon yönteminin modifikasyonudur. Bu amaçla farklı sayıda tüp kullanılabilir. En yaygın kullanım 3 tüp (ardışık seyreltilerden 3 ‘er tüpe ekim) yöntemidir. 5, 10 tüp kullanılan yöntemlerde vardır. EMS yönteminde seyreltme kavramı kullanılan tablolara göre değişiklik göstermektedir.

Ems – En Muhtemel Sayı teriminin İngilizce karşılığı: “Most probable number-MPN”

Ems – En Muhtemel Sayı ne demektir, Ems – En Muhtemel Sayı hakkında bilgi, Ems – En Muhtemel Sayı ne anlama gelir, Ems – En Muhtemel Sayı sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir