Enterokok Toksinleri

Enterokok Toksinleri nedir?

Mikroorganizmaların canlının bağırsak sistemine etkili toksinleri. Enterokoklar apatojen bakteri oldukları halde, bazı koşullar altında biyojen aminler gibi aminoasitlerin dekarboksilasyonu ile toksik bileşikler oluştururlar. Örneğin, histidinden histamin, tirozinden tiramin ve fenilalaninden feniletilenamin oluşumu gibi. Biyojen aminler normal koşullarda barsakta monoaminooksidazlar veya karaciğerde diaminooksidazlar etkisiyle okside olur diğer bir deyimle deaminasyona uğrarlar.Ancak bu detoksifikasyon, doğal olarak veya bazı ilaçların etkisiyle (bazı antibiyotik, yatıştırıcı ilaçlar vb.) engellenebilmektedir. Gıdalarda, mikrobiyolojik aktivite sonucu yüksek konsantrasyonda amin oluşabilmektedir.Bu durumda fizyolojik aminooksidaz aktivitesi yeterli olmayabilmektedir. Bu toksinler nedeniyle vücutta dolaşım bozuklukları, gastrointestinal rahatsızlıklar, deride kızarmalar ve ürtiker görülebilir.

Enterokok Toksinleri teriminin İngilizce karşılığı: “Enterrococcus toxins”

Enterokok Toksinleri ne demektir, Enterokok Toksinleri hakkında bilgi, Enterokok Toksinleri ne anlama gelir, Enterokok Toksinleri sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir