Fumonisin

Fumonisin nedir?

Özellikle Fusarium moniliforme, F. proliferatum tarafından üretilen bir grup mikotoksin. Yapılarında toksisitelerine sebep olan uzun zincirli hidrokarbon (sfingosin ve sfinganin’in yapısına benzer) birimine sahip, yüksek düzeyde karsinojen metabolitler oldukları bildirilmektedir. Bu mikotoksine özellikle mısırda sıklıkla rastlanmaktadır. Fumonisinlerin hepsi kanserojen etkili olup farklı fumonisinler (FB1, FB2, FB3, FB4, FC1, FA1 ve FA2) arasında FB1 diğerlerine göre daha kanserojen etkilidir.

Fumonisin teriminin İngilizce karşılığı: “Fumonisin”

Fumonisin ne demektir, Fumonisin hakkında bilgi, Fumonisin ne anlama gelir, Fumonisin sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir