Monosakkarit

Monosakkarit nedir?

Basit şekerler. Monosakkaritler renksiz ve kristal yapıda olup çoğunluğu tatlıdır. Glukoz, galaktoz ve früktoz gibi tek molekülden oluşmuş karbonhidrat. Monosakaritler birleşerek di- ve polisakaritleri oluşturur. Suda kolay çözünürler, polar yapıda olmayan çözücülerde ise çözünmezler. Yaygın olarak rastlanan monosakkaritler dallanmamış ana zincir yapısına sahiptir. Bu yapıdaki C atomlarından bir tanesine çift bağla O atomu bağlıdır (C=O: karbonil grubu), diğer C atomlarının her birine ise bir OH grubu bağlıdır. İçerdikleri karbon atomu sayısına göre sınıflandırılırlar; Triöz: 3 karbonlular, Tetroz: 4 karbonlular, Pentoz: 5 karbonlular, Heksoz: 6 karbunlular. Beslenme açısından önemli monosakkaritler, glukoz, fruktoz ve galaktoz gibi heksozlar ile bir pentoz olan ribozdur.

Monosakkarit teriminin İngilizce karşılığı: “Monosaccaride”

Monosakkarit ne demektir, Monosakkarit hakkında bilgi, Monosakkarit ne anlama gelir, Monosakkarit sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir