Poliklorlanmış Dibenzodioksinler – PCDD ve Dibenzofuranlar – PCDF)

Poliklorlanmış Dibenzodioksinler – PCDD ve Dibenzofuranlar – PCDF) nedir?

Klorofenoller, fenoksiasit herbisidleri, klorlanmış bifeniller ve aromatik hidrokarbonlar oldukça yaygın kullanılan endüstriyel kimyasallar. Bu kimyasalların pek çoğunda, PCDD ve PCDF safsızlık olarak mevcuttur. Poliklorlanmış dibenzodioksinler günlük hayatta kısaca dioksinler olarak bilinir. Dioksinler birçok termal proseste (600°C> t.200°C) ortamda inorganik veya organik formda klor veya başka bir halojenin bulunması halinde de oluşabilmektedir.

Poliklorlanmış Dibenzodioksinler – PCDD ve Dibenzofuranlar – PCDF) teriminin İngilizce karşılığı: “Polychlorinated dibenzodioxines ve dibenzofurans”

Poliklorlanmış Dibenzodioksinler – PCDD ve Dibenzofuranlar – PCDF) ne demektir, Poliklorlanmış Dibenzodioksinler – PCDD ve Dibenzofuranlar – PCDF) hakkında bilgi, Poliklorlanmış Dibenzodioksinler – PCDD ve Dibenzofuranlar – PCDF) ne anlama gelir, Poliklorlanmış Dibenzodioksinler – PCDD ve Dibenzofuranlar – PCDF) sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir