Protaminler

Protaminler nedir?

En basit proteinler (yapısında 14-20 peptid bağı vardır). Kuvvetli baziktirler, Hidrolize olduklarında bazik aminoasitleri özellikle de arjinin, histidin ve ornitini verirler. Pepsin dışında diğer birçok sindirim enzimiyle hidrolize olurlar. Yüksek sıcaklıkta koagüle olmazlar. Salmin som balığı, skembrin uskumru balığı, sturin mersin balığı spermasında bulunan protaminlerdir.

Protaminler teriminin İngilizce karşılığı: “BÜYÜK PEPTİDLER Protamins”

Protaminler ne demektir, Protaminler hakkında bilgi, Protaminler ne anlama gelir, Protaminler sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir