Amino Asit

Amino Asit nedir?

Proteinlerin bileşimini oluşturan -NH2 fonksiyon grubuna sahip en küçük yapısal birim. Genel formülünde 1 amin ve 1 karboksil grubu bulunur. Amino asitler R grubunun özelliğine göre sınıflandırılır. Çözeltideki durumlarına göre asidik, bazik ya da nötral olabilirler. Yapısal özelliklerine göre ise alifatik, aromatik ya da hetorosiklik aminoaistler şeklinde gruplandırılır. Bilinen 20 amino asidin 8’i elzem olmaları nedeniyle fizyolojik yönden büyük önem taşırlar. Amino asitlerin yapısındaki azot proteinlerin ağırlığının yaklaşık %16’sını oluşturur. Proteinlerin biyolojik değerliliği içerdiği amino asitlerin dengesine gore belirlenir. Elzem olan amino asitler lizin, treonin, izoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, triptofan ve valindir.

Amino Asit teriminin İngilizce karşılığı: “Amino acid”

Amino Asit ne demektir, Amino Asit hakkında bilgi, Amino Asit ne anlama gelir, Amino Asit sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir