Bakteri

Bakteri nedir?

Mikroskop kullanmadan görülemeyecek kadar küçük tek hücreli basit yapılı prokaryotik mikroorganizmalar. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Büyüklükleri 0.1 – 10 µm arasında değişen, prokaryot hücre yapısındaki mikroorganizmalardır. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; zararsız olanlara saprofit denir, bunlar vitamin ve bazı besin ögelerinin sentezini sağlarlar. Örn, Leptospira gibi bazı bakteriler insanlarda veya hayvanlarda karaciğer problemlerine neden olur. Bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojence zeginleştirilmesinde, antibiyotiklerin elde edilmesinde, yoğurdun mayalanmasında ve ölü canlıların tekrar doğaya karışmasında görev alırlar. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus’lar yuvarlak, bacillus’lar çubuksu, vibrio’lar virgül şeklinde, spirillum’lar dalgalıdır. Bazı bakteriler spor oluştururlar. Sporlar ısıya, özellikle sterilizasyon işlemlerine dayanıklıdır. Genellikle 20 C° nin altında üreyen bakterilere psikrofil (soğuk seven) bakteri, genellikle 20 ila 45 C°de üreyen, sıcakkanlı hayvanlarda hastalık yapan bakterilere mezofil (ılık seven) bakteri, genellikle 45 ila 70 C° de üreyen bakterilere termofil (sıcak seven) bakteri denir.

Bakteri teriminin İngilizce karşılığı: “Bacteria”

Bakteri ne demektir, Bakteri hakkında bilgi, Bakteri ne anlama gelir, Bakteri sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir