Bölgelendirme

Bölgelendirme nedir?

Bir gıda veya süt fabrikasının fiziksel veya görsel alt bölgelere ayrılması işlemi. Farklı aktiviteler ile farklı hijyen seviyeleri ayrımının yapılmasını sağlar. Bölgelere ayırma tüm fabrikalar ve işlemler için siyah ve beyaz olarak belirlenemez çünkü daima etkin rol oynayan bölgesel faktörler olacaktır. Bölgelendirme; proses gereksinimlerine ve tüketici güvenliğine göre yapılan ayrıntılı önlem planına uygundur.

İlgili terimler ve açıklamalar:

 • Kontrollü çevre: Bölgelere ayırma işlemiyle ilgilidir, fakat daha çok yüksek hijyen durumuyla ilgili olabilir.
 • Yüksek hijyen (yüksek kaygı veya yüksek risk): Ürünlerin ve bileşenlerinin işlenme, muamele görme, el sürme veya depolama esnasında kirlenmeye ve/veya mikrobiyal üremeye karşı savunmasız oldukları fabrika içindeki kritik hijyen bölgesi. Normalde ürünlerin ve bileşenlerinin işlendiği veya depolandığı,
  > oldukça fazla hassas bir tüketici gurubu
  > hemen tüketim veya
  > listeria monocytogenes gibi patojenik mikroorganizmaların üremesine karşı hassas dondu rulmuş tedarik zinciri için tayin edilen bir alan.
 • Yüksek risk alanı: Patojenlerin yüksek oranda mevcut olduğu bir alanı ifade eder. Örneğin taze et ve tavuk, çiğ kakao taneleri, taze çiğ süt ve sebze alanları. Bu bölgeler diğer işlem bölgeleri için yüksek risk teşkil eder ve patojenlerin dağılmasını durdurmak için yeterli bariyerlerin olması gerekir.
 • Orta hijyen (orta kaygı veya orta risk): Ürünler için bulaşmaya karşı hassas olan fakat tüketici gurubunun özellikle pek duyarlı olmadığı ve ayrıca tedarik zincirindeki üründe daha fazla üremenin mümkün olmadığı bir işlem alanını ifade eder. Yüksek hijyen bölgesine giden orta bölge de olabilir fakat erişim yalnızca belirli geçiş noktalarından olur.
 • Düşük (Temel) hijyen (Düşük kaygı veya düşük risk): Ürünlerin bulaşmaya karşı hassas olmadığı ve paketlenmiş olarak korundukları bir alanı ifade eder. Hammaddelerin ısıl bir işleme (pastörizasyon veya sterilizasyon) uğramadan önce işlem gördükleri bir alan da olabilir.

Bölgelendirme teriminin İngilizce karşılığı: “Zoning”

Bölgelendirme ne demektir, Bölgelendirme hakkında bilgi, Bölgelendirme ne anlama gelir, Bölgelendirme sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir