E 952 Siklamik Asit ve Na, Ca Tuzları

E 952 Siklamik Asit ve Na, Ca Tuzları nedir?

Sukroza göre 30 kere daha tatlıdır. Siklamatlar, intestinal sistemden kısmen emilmektedir ve emilen maddenin büyük bir kısmı idrarla atılır. Aşırı siklamat alımı diyareye neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği alım miktarı 11 mg/kg/gün’dür.

Siklamik Asit (Siklohekzilsülfamik asit, siklamat): Kimyasal adı Siklohekzansülfamik asit, siklo hekzilaminosülfonik asit ve kimyasal formülü C6H13NO3S, molekül ağırlığı 179 olan, siklohekzilsül famik asit susuz bazda % 98’den az ve % 102’den fazla C6H13NO3S eşdeğeri içermeyen suda ve etanolde çözünen, hemen hemen renksiz, tatlı-ekşi tatta, beyaz kristal tozdur. Sukrozdan yaklaşık 40 kat daha fazla tatlı olan madde.

Sodyum Siklamat (Siklamat, siklamik asitin sodyum tuzu): Kimyasal adı sodyum siklohek zansülfamat, sodyum siklohekzilsülfamat, kimyasal formülü C6NNaO3S ve dihidrat formu C6NNaO3S.2H2O, molekül ağırlığı susuz form 201.22, hidrat form 237.22, kurumadde bazında % 98’den az ve % 102’den fazla olmayan, dihidrat formu kuru madde bazında % 84’den az olmayan, suda çözünen, etanolde hemen hemen çözünmeyen beyaz, kokusuz kristaller veya kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 30 kat daha fazla tatlı olan madde.

Kalsiyum Siklamat (Siklamat, siklamik asitin kalsiyum tuzu): Kimyasal adı kalsiyum siklohekzansülfamat, kalsiyum siklohekzilsülfamat, kimyasal formülü CCaN2O6S2.2H2O ve molekül ağırlığı 432.57 olan, kuru madde bazında % 98’den az ve % 101’den fazla olmayan. Suda çözünen, etanolde eser miktarda çözünen, beyaz, renksiz kristaller veya kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 30 kat daha fazla tatlı olan madde.

E 952 Siklamik Asit ve Na, Ca Tuzları teriminin İngilizce karşılığı: “Syclamic acid and Na, Ca salts”

E 952 Siklamik Asit ve Na, Ca Tuzları ne demektir, E 952 Siklamik Asit ve Na, Ca Tuzları hakkında bilgi, E 952 Siklamik Asit ve Na, Ca Tuzları ne anlama gelir, E 952 Siklamik Asit ve Na, Ca Tuzları sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir