E 953 İzomalt

E 953 İzomalt nedir?

Kimyasal adı izomalt, başlıca bileşenleri aşağıdaki disakkaritler olan hidrojene mono ve disakkaritlerin karışımı 6-O- α -D-Glukopiranozil-D-sorbitol (1,6-GPS) ve 1-O- α -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat (1,1- GPM)olan, kimyasal formulü 6-O-α-D-Glukopiranozil-D-sorbitol: C12H24O11
1-O-α-D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat: C12H24O11.2H2O olan, molekül ağırlığı 6-O- α -D-Glukopiranozil-D-sorbitol: 344.32 1-O- α -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat: 380.32olan, susuz bazda; hidrojene mono ve disakkaritlerin %98’inden az, 6-O- α -D-Glukopiranozil-D-sorbitol ve 1-O- α -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat karışımının % 86’sından az içermeyen, suda çözünen, etanolde çok az çözünen, kokusuz, beyaz, az higroskobik, kristal kütle. Şeker ikamesi.

E 953 İzomalt ne demektir, E 953 İzomalt hakkında bilgi, E 953 İzomalt ne anlama gelir, E 953 İzomalt sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir