E 954 Sakkarin ve Na, K ve Ca Tuzları

E 954 Sakkarin ve Na, K ve Ca Tuzları nedir?

Sakkarin: Kimyasal adı 3-okso-2,3-dihidrobenzo(d)izotiazol-1,1-dioksit, kimyasal formülü C7H5NO3S, molekül ağırlığı 183 ve erime noktası 228 0C olan, susuz bazda % 99’dan az ve % 101’den fazla C7H5NO3S içermeyen, Suda az çözünen, bazik çözeltilerde çözünen, etanolde eser miktarda çözünen kokusuz veya zayıf aromatik kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlı madde. Ağızda metalik ve acı bir tat bırakan sakkarin 19. yüzyıl sonlarında toluen denilen kimyasal maddeden sentezlenmiştir. Çay şekerinden 300-400 kat daha fazla tatlıdır. Food and Drug Administration (FDA) 1977 yılında yüksek dozda sakarin alımının hayvanlarda üriner sistem tümörlerine neden olduğu ortaya çıkınca insanlarda sakarin kullanımının kanser ile ilişkisi olabileceği riski nedeniyle kullanımı yasaklamıştır. Fakat daha sonraları Amerikan Tıp Konseyi kısıtlı kullanımın (2.5 mg/kg/gün) sağlık üzerine güvenli olabileceğini bildirmiştir. Yine araştırmalarda sakarinin zararsız olmadığı epitel dokuda yapısal değişikliklere neden olabileceği bulunmuştur.

Sodyum sakkarin (Sakkarin, sakkarinin sodyum tuzu): Kimyasal adı sodyum o-benzosülfimid, 2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol’ün, sodyum tuzu oksobenzisosülfonazol, 1,2-benzizotiazolin-3-one-1, 1-dioksit sodyum tuz dihidrat olan, kimyasal formülü C7H4NNaO3S.2H2O, molekül ağırlığı 241.19, susuz bazda % 99’dan az ve % 101’den fazla C7H4NNaO3S içermeyen, suda serbestçe çözünen, etanolde eser miktarda çözünen, kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal efloresan toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlı madde.

Kalsiyum sakkarin (Sakkarin, sakkarinin kalsiyum tuzu): Kimyasal adı kalsiyum o-benzosülfimid, 2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol’ün kalsiyum tuzu, 1,2-benzizotiazolin-3-one-1,1-dioksit Kalsiyum tuz hidrat (2:7), kimyasal formülü C14H8CaN2O6S2.3 ½ H2O ve molekül ağırlığı 467.48 olan, susuz bazda % 95’dan az C14H8CaN2O6S2 içermeyen, suda serbestçe çözünen, etanolde çözünen, kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlı madde. Kimyasal adı sodyum o-benzosülfimid, 2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol’ün, sodyum tuzu oksobenzisosülfonazol, 1,2-benzizotiazolin3-one-1, 1-dioksit sodyum tuz dihidrat olan, kimyasal formülü C7H4NNaO3S.2H2O, molekül ağırlığı 75 241.19, susuz bazda % 99’dan az ve % 101’den fazla C7H4NNaO3S içermeyen, suda serbestçe çözünen, etanolde eser miktarda çözünen, kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal efloresan toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlı madde. Kalsiyum sakkarin (Sakkarin, sakkarinin kalsiyum tuzu) Kimyasal adı kalsiyum o-benzosülfimid, 2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol’ün kalsiyum tuzu, 1,2-benzizotiazolin-3-one-1,1-dioksit Kalsiyum tuz hidrat (2:7), kimyasal formülü C14H8CaN2O6S2.3 ½ H2O ve molekül ağırlığı 467.48 olan, susuz bazda % 95’dan az C14H8CaN2O6S2 içermeyen, suda serbestçe çözünen, etanolde çözünen, kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlı madde.

Potasyum sakkarin (Sakkarin, sakkarinin potasyum tuzu): Kimyasal adı Potasyum o-benzosülfimid, 2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol’ün potasyum tuzu, 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-dioksit monohidrat’ın potasyum tuzu, kimyasal formülü C7H4KNO3S.H2O olan ve molekül ağırlığı 239.77 olan, susuz bazda % 99’dan az ve % 101’den fazlaC7H4KNO3 S içermeyen, suda serbestçe çözünen, etanolde eser miktarda çözünen, kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristal veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlı madde.

E 954 Sakkarin ve Na, K ve Ca Tuzları teriminin İngilizce karşılığı: “Saccharine and Na, K, and Ca salts”

E 954 Sakkarin ve Na, K ve Ca Tuzları ne demektir, E 954 Sakkarin ve Na, K ve Ca Tuzları hakkında bilgi, E 954 Sakkarin ve Na, K ve Ca Tuzları ne anlama gelir, E 954 Sakkarin ve Na, K ve Ca Tuzları sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir