Glukoz Şurubu

Glukoz Şurubu nedir?

Tamamen doğal ortamda mısırdan elde edilen nişastanın asit ve/ veya enzimlerle sıvılaştırılması sonucu elde edilen bir şeker. Glikoz şurubları, glikoz şekerinin ve diğer yüksek molekül ağırlıklı dekstrin ve sakkaritlerin bir karışımı olan berrak, renksiz ve kıvamlı yapıda besleyici şuruplardır. Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’ ne göre glikoz şurubu “nişastadan veya nişasta ve dekstroz eşdeğer miktarı en az % 20 m/m olan inülinden elde edilen sakarit konsantreleri” olarak tanımlanmaktadır. Aynı tebliğde, glikoz şurubu sıvı ve kurutulmuş olarak iki çeşide ayrılmaktadır; Glikoz şurubu, şurubun sıvı hali ve kurutulmuş glikoz şurubu ise kuru madde miktarı en az %93 m/m ‘e yükseltilmiş glikoz şurubu olarak tanımlanmıştır. Nişastanın dönüşüm derecesi “Dekstroz Eşdeğeri (DE)” terimi ile ölçülür. Bu terim glikoz şurubunun her 100 g kuru maddesindeki anhidrit D-glikozun 115 gram olarak sayısı ile ifade edilen indirgen şekerlerin toplamıdır. Nişastanın hidrolize olma derecesi son ürünün kompozisyonunu belirler. Nişastanın tamamen hidroliz olması sonucu dekstroz oluşur. Glikoz şurubu, DE değerine bağlı olarak düşük veya yüksek molekül ağırlıklı glikoz polimerleri içerir. Glikoz şurubuna özelliklerini kazandıran içerdiği her sakkaritin yüzdesi veya diğer ifade ile karbonhidrat kompozisyonu olup, şurupları birbirinden ayırt etmede bir yol göstericidir. Glikoz şurubu gıda formülasyonunda sakkaroz ile birlikte kullanılarak yarattıkları sinerjik etki ile kaliteyi geliştirici avantajlar sağlamaktadır. Nişasta bazlı şekerler kullanıldıkları sektörlere göre karbonhidrat kaynağı, tatlılık verici, renk oluşturucu, yapı ve kıvam verici, şeker kristalizasyonu kontrolü olarak kullanılırlar. Bir çok sektörde teknik özelliklerinin yanında yüksek standart ve sürekliliği olan kalite özelliği nedeniyle kullanımında ilave katma değer yaratır.

Glukoz Şurubu teriminin İngilizce karşılığı: “Glucose syrup”

Glukoz Şurubu ne demektir, Glukoz Şurubu hakkında bilgi, Glukoz Şurubu ne anlama gelir, Glukoz Şurubu sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir