Korunmuş Bölgeler

Korunmuş Bölgeler nedir?

Bir veya birden fazla bölgede yerleşik olan, bir veya birden fazla zararlı organizmanın o bölge için endemik olmadığı, çevre koşulları söz konusu zararlı organizmanın yerleşmesine uygun olmasına rağmen, o bölgede yerleşmesi için korunan veya bu bölgelerde 165 bulunmalarına rağmen eradikasyona tâbi tutulan ve bu koşulların sağlandığı yetkili birim tarafından belirlenen usul ve esaslara göre uygun sörvey sonuçları ile kanıtlanarak tanınan, düzenli ve sistematik olarak izlenen, söz konusu organizmanın o bölgede ortaya çıkması durumunda bildirimi zorunlu olan ve özel önlem alınan bölgeler.

Korunmuş Bölgeler teriminin İngilizce karşılığı: “Protected areas”

Korunmuş Bölgeler ne demektir, Korunmuş Bölgeler hakkında bilgi, Korunmuş Bölgeler ne anlama gelir, Korunmuş Bölgeler sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir