Protein

Protein nedir?

Bütün yaşayan organizmalar için elzem olan kompleks organik bileşik. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. Amino asitlerin peptid bağlarıyla birleşmesinden oluşur. Belli bir sırada dizilmiş bir veya birkaç aminoasit zincirinden oluşan büyük moleküller. Bu dizilişi genetik kodlamadaki nükleotidler belirler. Proteinler vücudumuzdaki hücrelerin, dokuların ve organların oluşması, işlevlerini görebilmesi ve bunu uyum içinde yapmaları için gereklidir. Her proteinin kendine özgü bir işlevi vardır. Söz gelimi hormonlar ve enzimler adlarını duyduğumuz protein türlerinden ikisidir.

Protein teriminin İngilizce karşılığı: “Protein”

Protein ne demektir, Protein hakkında bilgi, Protein ne anlama gelir, Protein sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir