Starter Kültür

Starter Kültür nedir?

  1. Üründe istenilen duyusal, tekstürel ve reolojik özellikleri kazandıran ve son üründe standart kalite özelliklerinin oluşmasını sağlayan seçilmiş saf mikroorganizmalar.
  2. Peynir üretiminde esas olarak asitliği artırmak ve ürüne kendine özgü tat, aroma gibi özellikleri kazandırmak amacıyla kullanılan, içeriğinde laktik asit bakterileri gibi belirli bakteriler, maya ve küfler bulunduran mikroorganizma kültürleri.
  3. Gıda (örneğin yoğurt, peynir yapımı) ve kimya (örneğin sitrik asit eldesi) endüstrileri ile atık su arıtmak gibi doğrudan mikroorganizmaların kullanıldığı uygulamalarda kullanılan, özellikleri ve çoğu defa cins ve türleri belirli saf ya da karışık halde mikroorganizma kültürü.

Starter Kültür teriminin İngilizce karşılığı: “Starter culture”

Starter Kültür ne demektir, Starter Kültür hakkında bilgi, Starter Kültür ne anlama gelir, Starter Kültür sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir