Enzim

Enzim nedir?

Hücre içinde üretilen, bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, kimyasal tepkimelere aracılık eden ve metabolizmanın belirli hızda olmasını sağlayan, doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenebilen protein yapısında organik madde, bir katalizör. Çeşitli kimyasal reaksiyonların hızını arttırırlar. Hücre dışında da görev yapabilirler. Her enzim belli bir reaksiyona veya benzer aksiyonlar grubuna özeldir. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler. Bitki ve hayvanlarda kimyasal tepkimelerin çoğu enzimler tarafından yürütülür. Enzimler basit proteinlerdir. İnaktif enzimlerin aktif çalışabilmeleri için kofaktör adı verilen organik veya inorganik moleküllere gereksinim vardır.

Hayvansal kaynaklı olan enzimler: Pankreatin, tripsin, kimotripsin, lipaz, .-amilaz sığır ve domuz pankreasından; pepsin mide mukozasından; rennin buzağının dördüncü midesinden; katalaz sığır karaciğeri ve eritrositlerden elde edilmektedir.

Bitkisel kaynaklı olan enzimler: .-,ß-amilazlar arpa maltından; ß-amilaz patatesten; papain olgunlaşmamış papayadan; Bromelin tropik ananastan; fisin tropik incirden; pektin esteraz yonca, domates ve sitrustan; lipaz Castor fasulyesinden eide edilmektedir.

Küf kaynaklı enzimler: .-amilaz, proteaz ve laktaz Aspergillus oryzae’den; .-amilaz, glukoamilaz, sellülaz, pektinaz, glukoz oksidaz, katalaz, naringinaz ve laktaz Aspergillus niger’den; .-amilaz, glukoamilaz, pektinaz ve lipaz Rhizopus türlerinden; fungal rennet, Endothia parasitica, Mucor miehei ve Mucor pisullus’tan elde edilmektedir.

Bakteri kaynaklı enzimler: .-amilaz ve proteaz Bacillus subtilis’ten; katalaz Micrococcus lysodeikticus’tan elde edilmektedir.

Maya kaynaklı enzimler: İnvertaz Saccharomyces cerevisiae ve Saccharomyces carlsbergensis’ten; laktaz Saccharomyces fragilis’ten elde edilmektedir.

Enzim teriminin İngilizce karşılığı: “Enzyme”

Enzim ne demektir, Enzim hakkında bilgi, Enzim ne anlama gelir, Enzim sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir