Krema

Krema nedir?

Dinlenmiş sütün üzerinde biriken yağlı taze kısmı ve sütten fiziksel seperasyon işlemi ile elde edilen süt yağının yağsız süt içerisindeki yağca zengin emülsiyonu krema olarak tanımlanmaktadır.

Üretim tekniğine göre kremalar ikiye ayrılmaktadır.

Rekonstitüe krema; süt ürünlerinden rekonstitüsyon (suyu kısmen veya tamamen uzaklaştırılmış süt ürününe, elde edilecek ürüne uygun su/katı madde oranını sağlayacak biçimde su ilave edilmesi) işlemi ile elde edilen, su ilave edilmiş veya edilmemiş krema,

Rekombine krema; süt ürünlerinden rekombinasyon (su ilave edilerek veya edilmeden, süt kuru maddesi ile süt yağının, elde edilecek ürün kompozisyonuna uygun oranda karıştırılması) işlemi ile elde edilen, su ilave edilmiş veya edilmemiş krema.

Henüz krema halinde olmayan ancak, uygun işlemden geçtikten sonra aşağıda belirtilen özelliğine göre, krema, rekonstitüe krema veya rekombine krema haline gelen kremalara işlem görmüş kremalar denmektedir.

İşlem görmüş kremaların -özelliklerine göre- altı (6) farklı çeşidi bulunmaktadır;

– Sıvı krema; donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta sıvı halde olan krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremanın üretilmesi ve ambalajlanması ile elde edilen doğrudan tüketime ve/veya kullanıma sunulan krema.

– Çırpma krema; donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta sıvı halde olan krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremadan çırpma işlemi ile elde edilen krema.

– Köpüren krema; donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta sıvı halde olan krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremanın itici gaz ile basınç altında kaplara doldurulmasıyla elde edilen ve kaptan çıktıkları anda köpük halini alan krema.

– Köpük krema; yağsız sütteki süt yağı emülsiyonu bozulmadan, içerisine hava veya inert gaz hapsedilmiş donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta sıvı halde olan krema, rekonstitüe krema ve rekombine krema.

– Fermente krema; krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremanın uygun mikroorganizmalarla fermentasyonu sonucu pH değeri düşürülmüş, koagüle olan veya olmayan krema,

– Ekşitilmiş krema; krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremadan asit ve/veya asit düzenleyiciler kullanılarak pH değeri düşürülmüş koagüle olan veya olmayan krema.

Ayrıca bu madde kapsamında krema tozu, kaymak ve afyon kaymağının da kısaca tanımı şu şekildedir;

  • Krema tozu; kremadan suyun kısmen veya tamamen uzaklaştırılmasıyla elde edilen süt ürünü,
  • Kaymak; ağırlıkça en az % 60 oranında süt yağı içeren krema,
  • Afyon Kaymağı; manda sütünün tekniğine uygun kaynatılarak 92 oC’ de en az iki dakika tutulması ve tekniğine uygun soğutulmasıyla elde edilen ürün.

Krema ne demektir, Krema hakkında bilgi, Krema ne anlama gelir, Krema sözlük anlamı nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir